Contact

Click here
Deutsch
Englisch
Polnisch

Nasz cel:

Zajmujemy się przebudową  budynków dziedzictwa kulturowego i ochroną obiektów zabytkowych z myślą o przyszłych  pokoleniach . Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w renowacji takich nieruchomości .

Każdą inwestycję zaczynamy od oceny stanu technicznego .  Bardzo często jest on zły i  wynika z wieloletnich zaniedbań lub użycia w przeszłości niewłaściwych materiałów i technologii stosowanych do podtrzymywania ich istnienia.

Dlatego my zawsze zaczynamy od przeprowadzenia szczegółowej analizy

Jak to robimy?

Dokładnie sprawdzamy obiekt i otaczające środowisko.

Szczegółowo określamy rodzaj konstrukcji nieruchomości i ustalamy stopień jej zniszczenia.

Dokładnie sprawdzamy cały  budynek i poszczególne pomieszczenia.

Badanie to jest podstawą do wyboru odpowiednich materiałów i technologii do renowacji danego budynku – dostosowanych do pożądanej funkcjonalności. Wybór materiałów budowlanych dostosowujemy   między innymi wg. ilości  soli w ścianach i sufitach oraz ich wilgotności. Doskonale znamy również nowoczesne metody i techniki budowlane stosowane  przy renowacji zabytków.

W ten sposób znajdujemy najskuteczniejsze rozwiązania techniczne do ponownego wykorzystania tych budynków

Kupimy nieruchomości

Kupimy nieruchomości

Click here

Misja firmy

Misja firmy

Click here

Wynajem

Wynajem

Click here

Sprzedaż

Sprzedaż

Click here