Deutsch
Englisch
Polnisch

Renowacja BAZYLIKI

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w Polsce to zabytkowy kościół wybudowany z piaskowca  w latach 1911–1918. Materiał budowlany pochodzi z Karpat i został pobrany z formacji Măgura.

Ponad  100- letni kościół posiadał ogromne zniszczenia Piaskowiec , z którego został wybudowany to rodzaj skały, która z  czasem rozkłada się na poszczególne warstwy. Najwyższe warstwy częściowo oderwały się od elewacji z powodu procesów wietrzeniowych  i cała zewnętrzna powłoka doznała głębokich uszkodzeń. W przeszłości próbowano wypełnić luki za pomocą zwykłej zaprawy  a uszkodzony kamień  był wielokrotnie  klejony.  Spowodowało to dalsze szkody.

W zacienionych częściach budynku  porosty i mchy, które porosły fasadę spowodowały , że piaskowiec był ciągle wilgotny i ulegał ciągłemu niszczeniu. . Dolne części ścian posiadały  wykwity solne. Drewniane elementy konstrukcyjne wieży były popękane i częściowo zaatakowane przez pleśń, co zagrażało elementom konstrukcyjnym . Dach był do całkowitej wymiany .

Photos – zdjęcia

Dach:

Zakres wykonanych prac:

 • Konserwacja wiązarów dachowych,  częściowa wymiana belek i całkowita wymiana listew

 • Ułożenie  folii izolacyjnej

 • Wymiana metalowych okuć na wieży, na dzwonnicach i okapach dachowych

 • Naprawa krzyży, ich okuć oraz wszelkich ich wsporników

 • Usunięcie uszkodzeń i konserwacja dachówek z kaplic

 • Kompletna wymiana typu dachówki „mnich i zakonnica

Kontakt

wieża:

Zakres wykonywanych prac:

 • Naprawa drewnianej konstrukcji kopuły , w tym wymiana łuków podporowych i szalunków, impregnacja elementów drewnianych środkami antygrzybicznymi i owadobójczymi  oraz środkiem ogniochronnym

 • Pokrycie kopuły membraną dachową

 • Odnowienie istniejącej okładziny z  blachy miedzianej zgodnie z historycznym układem poszczególnych elementów

 • Montaż siatki uniemożliwiającej budowę gniazd ptaków

 • Naprawa piorunochronów

Wieża z krzyżem

 • Przywrócenie iglicy, do której przymocowany jest krzyż

 • Renowacja zniszczonego złocenia kuli wieży

 • Renowacja krzyża, – Czyszczenie (śrutowanie metali), cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe, renowacja uszkodzonych części, w tym renowacja dwóch 2 mozaikowych szyb w  zachowanych oknach

fasada:

Zakres wykonywanych prac:

 • Usunięcie mchu i innych porostów

 • Usunięcie starych spoin i wykonanie nowych
 • Usunięcie uszkodzonych warstw kamienia

 • Wyczyszczenie kamiennych elementów w procesie piaskowania na sucho

 • Oczyszczenie kamieni środkiem dezynfekującym

 • Wzmocnienie powierzchni kamienia w procesie impregnacji za pomocą organicznego silikonu

 • Ujednolicenie obróbki kamienia i naprawa uszkodzeń za pomocą kociołków mineralnych

 • Naprawa napisów i płaskorzeźb na elewacji:

 • Wzmocnienie kamieni i luźnych części żywicą poliestrową wysokiej jakości w procesie wtrysku

 • Mechaniczne usunięcie starego cementu

 • Wzmocnienie osłabionych warstw kamienia za pomocą organicznego krzemu poprzez wielokrotne powlekanie

 • Powlekanie kamieni środkiem dezynfekującym

 • Wzmocnienie powierzchni kamienia w procesie impregnacji za pomocą organicznego silikonu

 • Uzupełnienie szkód kamiennych za pomocą szpachli wapienno-piaskowej

 • Wykonanie korekty kolorów elewacji

 • Hydrofobizacja kamienia

 • Złocenie pierwotnie złoconych obszarów